Login
28 March 2015
Services at Llanrhystud Church in April

Gwasanaethau Ebrill yn Eglwys Llanrhystud

2 Ebrill  Dydd Iau Cablyd:   Cymun Bendigaid am 7.30yh

5 Ebrill  Sul y Pasg:            Cymun Bendigaid am 11.00yb

19 Ebrill  Pasg3:                 Cymun Bendigaid am 10.00yb              

Bob dydd IAU:                    Gwasanaeth Gweddi am 10.00yb

-----------------------------------------------------------------------

April Services at Llanrhystud Church

2 April  Maundy Thursday:   Holy Communion at 7.30pm

5 April  Easter Sunday:        Holy Communion at 11.00am

19 April Easter3:                 Holy Communion at 10.00am

Every THURSDAY:               A Service of Prayer at 10.00am

----------------------------------------------------------------------

            Croeso /Welcome

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement