Login
03 August 2015
September Services at Llanrhystud Church

  6 Medi / 6 September - Boreol Weddi / Morning Prayer

20 Medi / 20 Septeber - Cymun Bendigaid / Holy Communion

Gwasanaeth Gweddi bob dydd Iau am 10yb

A service of Prayer every Thursday at 10am.

Mae bob gwasanaeth yn ddwyieithog / All services are bilingual.

Croeso / Welcome

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement