Login
10 May 2016
Caneuon o Fawl / Songs of Praise

                   GWASANAETH CANEUON O FAWL                         SONGS OF PRAISE SERVICE

                        HOFF EMYNAU Y GENEDL                            THE NATION’S FAVOURITE   HYMNS

              (fel dewis gwylwyr ‘Songs of Praise’ y BBC)          (as chosen by viewers of the BBC’s ‘Songs of Praise’)

                            EGLWYS DEWI SANT                                          DEWI SANT CHURCH

                       Dydd Sul 29 Mai am 2.00yh                                Sunday 29 May at 2.00pm

                            Lluniaeth i ddilyn y gwasanaeth / Refreshments to follow the service

 

                         Y mae Eglwys Dewi Sant ychydig i’r gogledd o Nebo gyferbyn y gilfan ar y B4337.

                            Dewi Sant Church is just north of Nebo, opposite the layby on the B4337

                                          Croeso Cynnes i Bawb / Warm Welcome to All

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement