Login
03 November 2016
November Services at Llanrhystud Church

           Dydd Sul 6 Tachwedd / Sunday 6 November

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

         Dydd Sul 20 Tachwedd / Sunday 20 November

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.

                                                   

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement