Login
10 June 2017
Hysbysiad o Gyfethol

Hysbysiad o Gyfethol

Cyngor Cymuned Llanrhystud

Ward - Haminiog

Rhoddir Hysbysiad Trwy Hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd yn y Gyuned/Ward uchod, a bod y Cyngor Cymuned yn bwriadu cyfethol.

Gweler hysbysfwrdd y Pentref am ragor o fanylion  neu cysylltwch a'r clerc  Christine Evans drwy y wefan

www.cyngorcymunedllanrhystud.com neu drwy phonio ar 01974202048.

Dyddiad cau - 4 Gorffennaf 2017.

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement