Login
04 September 2017
Gwasanaethau Mis Medi/ September Services

GWASANAETHAU MIS MEDI / SEPTEMBER SERVICES

Dydd Sul 3 Medi / Sunday 3 September

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Sul 17 Medi / Sunday 17 September

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.                                               

    

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL

 

CROESO / WELCOME

 

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement