Login
30 September 2017
Gwasanaethau Mis Hydref/ October Services

Eglwys Llanrhystud church                                                      

Dydd Sul 1 Hydref / Sunday 1 October

Gwasanaeth Teulu i’r Cynhaeaf am 10.30yb / Family Service for Harvest at 10.30am.

 

Dydd Sul 15 Hydref / Sunday 15 October

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.                                               

 

Dydd Sul 29 Hydref / Sunday 29 October

Addoliad Boreol am 10.00yb / Morning Worship at 10.00am.

 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb / A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement