Login
03 February 2018
Gwasanaethau mis Chwefror/ February Services

                   Eglwys Llanrhystud Church                                                      

         GWASANAETHAU MIS CHWEFROR / FEBRUARY SERVICES

 

              Dydd Sul 18 Chwefror / Sunday18 February

Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00a

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

                             CROESO / WELCOME

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement