Login
09 May 2018
Hawliau Etholwyr / Elector's Rights

 

Bydd hawl gan etholwyr i arolygu cyfrifon y Cyngor Cymuned am y flwyddyn 2016/17  rhwng 17 Mai a 14 Mehefin( manylion ar yr hysbysfwrdd)

Elector's have a right to inspect the Community Council accounts between 17 May and 14 June ( details on the noticeboard)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement