Login
07 September 2018
Cwblhau'r Archwiliad/ Conclusion of Audit

Derbyniwyd hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad ar 5 Medi 2018 oddiwrth yr archwilwyr Grant Thornton. Nid oes unrhyw ganlyniad yn dilyn o'r archwiliad. gallwch weld yr Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad ar hysbysfwrdd y pentref

The Conclusion of Audit Notice was received from the auditors Grant Thornton on 5th September 2018. There are no issues arising from the audit. Coclusion Notice on the village nnoticeboard.

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement