Login
30 January 2019
Gwasanaethau Chwefror/February Services

                   Eglwys Llanrhystud Church                                                     

 

GWASANAETHAU CHWEFROR / FEBRUARY SERVICES

Dydd Sul 3 Chwefror / Sunday 3 February

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb     / Family Service at 10.00am.

Dydd Sul 17 Chwefror / Sunday 17 February

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00

                Gwasanaethau Canol Wythnos

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement