Login
28 March 2019
Gwasanaethau Ebrill / April Services

Eglwys Llanrhystud Church                                              

GWASANAETHAU EBRILL / APRIL SERVICES

Dydd Sul 7 Ebrill / Sunday 7 April

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Sul 21 Ebrill / Sunday 21 April

 Cymun y Pasg am 11.00yb / Easter Communion at 11.00am

Gwasanaethau Canol Wythnos

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement